וועדת רווחה

חברי הוועדה:

  • פרץ שמעון   נייד:052-9275216
  • מונין רבקה   נייד: 050-2585567
  • מוטי ולאה איינהורן נייד : 050-5236496
  • מזרחי רחל   נייד: 054-6608423