חברי וועד האגודה החלאית

האגודה החקלאית מטפלת במשפחות שהן בעלות נחלה חקלאית בלבד. מספר הנחלות – 78. תחומי האחריות והטיפול כוללים: מכסות מים, מכסות קרקע, דרכים בשדות, ניהל מפעל המים (מאגר), קידום תכניות וניהול מפעלים כלכליים לטובת כלל חברי האגודה ועוד.

חברי ועד האגודה חקלאית:

  • יו"ר ועד האגודה – ידיד כהן
  • אלישבע היקינד
  • חיים רגב
  • חיים פטיש
  • צבי ברלס

מזכירה : ריקי נדלר

ועדת ביקורת: אסף שפר

טלפון :  04-8704185

פקס: 04-8704621

דוא"ל: agudab@013net.net

כתובת: החקלאים 7 כפר-ביאליק