08.05.2018

ישיבת ועד מקומי-כפר ביאליק

תאריך   08/05/18-שעה  20:00

בגן תלתן

נושאים לדיון:

 • דליה נחמיאס
 • חאלדי .שכר-עדכון
 • גזבר חדש.
 • תקציב נוסף מהמועצה.
 • איש תחזוקה.
 • התפטרות דב פטיש
 • הסכם עם מתכנן הכבישים.
 • התקשרות עם מתכנן סביבה חדש.
 • גן תלתן-עדכונים. בקשה להקמת מחסן.
 • ועדת גבולות
 • מגרש רב תכליתי. ועד האגודה.
 • מצלמות וחשמל.
 • תרומת מש' פריד.
 • צוות צח"י.
 • שונות

פרוטוקול:

נוכחים: שלומית,יוסי,אבי.

אורחת: דליה מנהח"ש.

אסף-מזכיר הועד.

שלומית פותחת בהבעת תודה לספי על מאמציו הרבים לקראת ובערב יום העצמאות.

1)דליה נחמיאס.

דליה מדברת על הצורך במינהל תקין בנושא הצעות מחיר, קופה קטנה ,קבלות ועוד.

1-ממליצה לתת קבלות לכל ספק בזמן ההוצאה.

2-הוצאות קטנות כמו כיבוד וכו',רק מקופה קטנה.

3-רענון נוהלי התנהלות כספית, במיוחד בועדת תרבות ונוער.

4-מבקשת שההסכם עם כל מרצה יגיע גם אליה.במייל או בפקס.

5-הסכמים עם ספקים כנ"ל.

6-מונה ברח' כלניות, לבדוק.

7-מציינת שמוני החשמל ,רשומים למעשה על האגודה החקלאית.

ושהיא לא מקבלת מענה. אלא רק מי שרשום בחב' חשמל וזהו ידיד כהן.

8-התקציב מאוזן לדבריה.

9- לוטפיה מבקשת העלאה בשכר ל-33 ₪ לשעה.

10-השומר חאלדי- מבקש העלאה בשכר.

התנהל דיון על השכר, ההסכם עם השומר, והוחלט לברר מה אומר החוק לגבי עבודה בלילה וכו'.

3)גזבר חדש.

שלומית ממליצה על אבי טובי כגזבר החדש. הוחלט שאבי טובי הוא הגזבר החדש.

4)שלומית מציינת שתקציב נוסף הובטח מהמועצה.

5)איש תחזוקה.

אבי טובי, ממליץ לגייס איש תחזוקה וניקיון קבוע. טוען שיש לו מועמד, ואם לא יפרסם ויחפש.

ממליץ גם על רכב שישמש את העובד הנ"ל.

הוחלט לתת אור ירוק לרעיון וההצעות האלה.

6)התפטרות דב פטיש.

הועד שומע משלומית על מכתב התפטרות שניתן ע"י דב פטיש.

מקבל אותו והוחלט לכתוב מכתב תודה על שנות פעילות רבות בועד המקומי ע"י דב פטיש.

במקביל הוחלט לקבל את הצעתה של שלומית לקבל את תומר פלגר כחבר חדש במקום דב פטיש.

כמו כן הוחלט לברר עם אורה נגרי, באם תוכל להכניס מכתב התפטרות מהועד עקב העדרות ארוכה,

מישיבות ופעילות. במידה ותמסור מכתב כזה, הומלץ על עדנה עזרן כחברת ועד במקומה.

7)מתכנן כבישים.

נמסר שמתכנן הכבישים החל בעבודתו עפ"י ההסכם שנחתם עימו. בשעה טובה.

8)ספי מבקש את אישור הועד לקדם מתכנן/נת סביבה חדשה. עקב יציאתה של המתכננת הקודמת לשנת לימודים. הוחלט שספי יקדם את הענין.

9)הגננת מגן תלתן פנתה בבקשה להקמת מחסן חדש, עקב מצוקת מקום.

הוחלט להענות ולפקח על מיקום המחסן. הוחלט גם שהועד לא יממן את המחסן.

10)ועדת גבולות.

ועדת גבולות תתכנס בתאריך 29/5. דרושים משתתפים מהועד.

11)מגרש רב תכליתי.

ספי מציג את הצעת מח' הספורט בענין המגרש ואת דרישת האגודה.

הוחלט לקדם תכנון מקיף של מגרש הספורט בעזרת מתכנני סביבה.

12)מצלמות וחשמל.

ספי מתאר את הבעיות שנובעות מהקמת מערך המצלמות וטוען שחשמלאים נרתעים מלספק חשמל  למצלמות,בגלל בעיות שונות.

הוחלט שספי ייבחן שוב את הנושא.

13)תרומת מש' פריד.

נמסר ע"י שלומית שמשפחת פריד שהיתה פעם חברה בכפר, מבקשת לתרום פינת ישיבה ברחבי הכפר.

הוחלט שספי ייבקש הצעת מחיר ויבדוק אפשרויות מיקום.

14)צוות צח"י.

אבי אומר שרענן את צוות צח"י וגייס חברים לצוות.

15)שונות.

ספסלי מחזור בשד' עמיהוד.

הוחלט לא להרוס אותם, עקב תלונתו של יואב זיו בענין.

מפתחות למקלטים הוחלט לשכפל כמה יחידות.

יוסי מבקש טיפול במרכזי מיחזור וכן בשילוט ליד הטיילת.

יש צורך במבנה למטרות ציבור.

רשם: אסף פלד.