11.06.2018

 

ישיבת ועד מקומי-כפר ביאליק

 

תאריך   11/6/18 שעה  18:00

במועדון פיס לנוער

 

נושאים לדיון:

 • מה נעשה בכפר.
 • חגים ושמחות- דיון והסקת מסקנות.
 • אורה נגרי התפטרות.
 • החלטה בדבר חבר ועד חדש.
 • חאלדי-שכר-דיון
 • גזבר חדש.-עדכון לבנק.
 • תב"ר לגשר מהמועצה.
 • איש תחזוקה.
 • התקשרות עם מתכנן סביבה-החלטה.
 • מצלמות וחשמל.
 • החלפת מנורות כלניות דרום וחקלאים דרום.
 • קו ביוב חירום-אישור.
 • לקראת מפגש עם ועד האגודה.
 • שונות

פרוטוקול:

נוכחים: שלומית ,אבי טובי, יוסי מזרחי, פליקס, תומר. ספי.

3) שלומית מודיעה על מכתב ויתור של חברת הועד אורה נגרי, מסיבות אישיות.

חברי הועד מאחלים לאורה הצלחה בהמשך הדרך.

4) פליקס עזרן – התקבל בברכה כחבר ועד.

הליך בחירתו אושר כבר בסיכום טלפוני בין חברי הועד לפני מספר ימים. בהתאם להוראותיו של ארז ארד מזכיר המ.א.זבולון. שאמר שהתנאים לקבלת חבר ועד חדש, שלא מהרשימה המקורית, הם

שיהיה מקובל פה אחד ושהיה רשום במרשם התושבים בעת הבחירות שהיו.

 • מהנעשה בכפר.

ספי מספר על עיסוקים ופעילויות בחודש האחרון.

ניקיון, צורך בהחלפת מנורות, טיפול בתעלות, מיחזור ושיפוץ הכבישים ומכסי הביוב וכו'.

וכן פעילות סביב ארועים שונים בכפר ובמיוחד סביב שבת בכפר ביאליק.

2)חגים ושמחות.

התנהל דיון חלקי, עקב בקשה לנהל את הדיון בפורום רחב יותר הכולל את ועדת תרבות ופעילים נוספים. בכל מקרה הובעה שביעות רצון מהתוצאה של ארוע שבת בכפר. למרות קשיים לא מעטים שקרו בהכנות ליום זה.

ספי מבקש לקבל הצעות להקמת במה חדשה וכל מה שכרוך בכך, חשמל ,תקשורת וכו'.מאושר.

5) חאלדי השומר.

נערך דיון בענין בקשת העלאת השכר של חאלדי.

נערכו ברורים שונים, והמסקנה היא שאין כאן עבירה על חוק העבודה והמנוחה.

החל מחודשי הקיץ הקרובים, חאלדי לא יעבוד יום בשבוע, בימי א'.

ויקבל  העלאה ל- 38 ₪ לשעה.

ייכתב חוזה חדש בקרוב.

6) שלומית מודיעה שתודיע לאבי טובי, איך יתבצע אימות החתימה שלו בבנק.

7)תב"ר לגשר.

ספי מדווח שנאמר לו ע"י אמיר יעקב, שהוחלט להעניק לכפר תב"ר לצורך שיפוץ הגשר.

פרטים נוספים יינתנו בהמשך. ספי יברר במה מדובר.

8)איש תחזוקה.

אבי מספר על איש שאותו הוא ראיין. האיש לא צעיר ומעונין בעבודה.

התנהל דיון, על כדאיות והוחלט לנסות את קליטת העובד והעסקתו לניסיון 3 חודשים,בתקופה זו ייבנו הגדרות תפקידו.

כמו כן הוחלט לרכוש את הרכב החשמלי שישמש בעיקר את החצרן.

9)שלומית מבקשת לזרז את ההתקשרות עם המתכננות שהגישו הצעה והיא אושרה.

הוחלט שספי יקדם את ההתקשרות במהרה.

10)מצלמות וחשמל.

התנהל שוב דיון בענין המצלמות שהותקנו וחיבורם לרשת חשמל.

ספי מדווח על סיור שערך עם המתכנן, ועל שינויים שנעשו בעקבות כך.

בקרוב יוגש תכנון מחודש ועל פיו יחברו חשמל למצלמות האבטחה.

11)ספי מבקש לקדם התקנת מנורות חדשות בביאליק דרום ובסוף רח' החקלאים.

מקומות שלא הוחלפו בהם מנורות בעבר. הועד מאשר לקדם את ההתקנה .

12)קו ביוב חירום.

ספי מציג לחברים מפות שהגיעו לאישור של קו סניקה לאורך הגדורה.

הוחלט לקבל הסבר מנציג המתכננים, לפני אישור.

13)מפגש עם האגודה.

לאור בקשת ועד האגודה למפגש, הוחלט לברר את כל הנושאים הרלוונטים למפגש.

קרי: סמכויות, אחריות הועד, נושאים משותפים, ותחומי עיסוק הועד,

ולהתייעץ עם עו"ד,ו/ או עם היועצת המשפטית במועצה או כל גוף אחר רלוונטי.

שונות:

1)שלומית מוסרת על קבלת 800 אלף ₪ מענק ומתוכם הועד מתחייב לתת 300 אלף ₪ לגן ילדים הנבנה עתה.

2)לעדכן רשימת תושבים.

3)לדחות הישיבה עם האגודה בשבוע.

4)פליקס מבקש לא לקיים ישיבות בימים ב' ו-ה'.

 

רשם: אסף פלד