האגודה החקלאית

האגודה החקלאית מטפלת במשפחות שהן בעלות נחלה חקלאית בלבד. מספר הנחלות – 78. תחומי האחריות והטיפול כוללים: מכסות מים, מכסות קרקע, דרכים בשדות, ניהל מפעל המים (מאגר), קידום תכניות וניהול מפעלים כלכליים לטובת כלל חברי האגודה ועוד.

חברי ועד האגודה חקלאית:

  • יו"ר ועד האגודה – ידיד כהן
  • מזכירה – ריקי נדלר

חברי ועד האגודה:

  • אלישבע היקינד
  • אילנה שכטר
  • חיים רגב
  • חיים פטיש
  • צבי ברלס
  • פליקס עזרן

ועדת ביקורת:

  • אסף שפר
  • אליעזר קשביצקי

השארת תגובה